SKU: ZHC9725V.48

PT 48 Screw C9725V ZHC9725V.48

£0.54