(GDA64V) - 15G D Head Inclined Air Nailer
PT 42 Bracket Sleeve GDA64V ZHGDA64V.42