(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT WA1602 Safety FCF15XCB (Latest Model) ZMRWA1602