(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 83 Bolt FCF15XCB KM0625 ZYCF083.