(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 77 Mag Assy FCF15XCB WA0701 ZYCF077.