(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT (75) KM0408 Hex. Soc. HD. Bolt FCF15XCB ZYCF075