(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 74 Needle Set FCF15XCB WA1301 ZYCF074.