(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 73 Spring Seat FCF15XCB WA2001 ZYCF073.