(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 72 Pusher FCF15XCB WA1001 ZYCF072.