(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT 71 Bolt FCF15XCB KM0306 ZYCF071.