(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT (68) WA1701 Safety Guide FCF15XCB ZYCF068-CB