(FCF15XCB) - Corrugated Fastener
PT (61) KM0414 Hex. Soc. HD. Bolt FCF15XCB ZYCF061